ŠKODA HUMAN TOUCH

ŠKODA HUMAN TOUCH

Není to tak dávno, co jsme vyhráli výběrové řízení na zpracování eLearningového programu pro zaměstanance dealrů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Program bude mít podobu interaktivní animované učebnice, která bude zábavnou formou provázet metodikou prodejních standardů pro zaměstnance komunikujícími se zákazníky. Součástí programu je výuková i testovací část včetně komplexního hodnocení. Zajišťujeme vizuální i technické řešení pro 20 evropských zemí.
První fáze je již hotova.

ukázka >