3M VODNI FILTR

3M VODNI FILTR

Pro přímou podporu prodeje 3M vodních filtrů jsme realizovali direct mailovou kampaň. 3M vodní filtr a tím pádem "3M voda" může v každé domácnosti plnohodnotně nahradit pravidelné nákupy balených vod. Samotným direct mailem bylo 6-ti balení stolní vody. Na každé lahvi/etiketě zazněl jeden argument, proč je filtrovaná "3M voda" vhodnější. Kampaň byla podpořena speciálními "3M voda" auty s vyškolenou posádkou pro rozvoz a montáž 3M vodních filtrů zdarma. Zákazníci se z direct mailu dozvěděli o www.3Mvoda.cz, kde si mohli přímo produkt 3M vodní filtr objednat.

ukázka >